Premiul ERMAS

Avand in vedere obiectivele asociatiei, asa cum au fost stipulate odata cu initierea in 2014 a conferintei ERMAS, in special acela de incurajare si transmitere a rezultatelor cercetaii axate pe, sau relevante indirect pentru, Romania, asociatia va oferi in fiecare an un premiu ce va recompensa o lucrare de cercetare.

Pentru a fi eligibili, participantii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele cerinte:

  • Lucrarea trimisa pentru evaluare in vederea prezentarii la conferinta sa fie acceptata de catre Comitetul Stiintific;
  • Persoana care prezinta in cadrul conferintei, precum si fiecare din co-autori, au maxim 35 de ani impliniti la momentul trimiterii lucrarii spre evaluare;
  • Persoana care prezinta in cadrul conferintei are cetatenie romana/moldoveneasca SAU lucrarea foloseste date din Romania.
Lucrarile trimise spre a fi luate in considerare pentru acordarea premiului vor fi evaluate de catre membrii comitetului stiintific al editiei conferintei din anul respectiv. Lucrarea castigatoare va fi invitata spre a fi prezentata in cadrul conferintei iar castigatorul premiului va fi anuntat public in cadrul acesteia.

Cuantumul premiului este de 5000 lei, suma bruta, castigatorul/castigatorii acestuia fiind responsabili pentru plata taxelor care cad in sarcina lor ca urmare a acordarii premiului.

Castigatori premiu:

  • 2023 – Marcu Bogdan (University of Warwick and National Bank of Romania, “Optimal Monetary Policy and the Signal Value of Prices under Rational Inattention”
  • 2022 – Andra Smădu (De Nederlandsche Bank, University of Groningen, "Uncertainty shocks and the monetary-macroprudential policy mix"), Mihai Codreanu (Stanford University, "Rationalizing entrepreneurs' forecasts")
  • 2021 – Adrian Ifrim (Universitat Autònoma de Barcelona, "The Fed Put and Monetary Policy: An Imperfect Knowledge Approach"), Marius Zoican (University of Toronto, "The Value of ETF Liquidity")
Alte premii acordate in relatie cu conferinta ERMAS - The Best Paper of the ERMAS PhD Session

Castigatori premiu:

  • 2023 – Florina Burdet (Babes-Bolyai University and University Clermont-Auvergne, LEO-UCA, “An assessment of wealth effects on private non-durable consumption in European countries”), Georgiana Plesa (Bucharest University of Economic Studies and National Bank of Romania, “Data-rich model for the Romanian economy - a hybrid DSGE-DFM approach”), premiul acordat prin Fundația Academiei de Studii Economice, sponsor S.C. OPTIMEAT
Copyright © June, 2024 ermas.ro. All rights reserved. Copyright Notice.